Big Scam - Svitokey.net

Discussion in 'Scam Reporting Section' started by TaxManager, Dec 26, 2016.

 1. TaxManager

  TaxManager ECZ Newbie

  Joined:
  Dec 26, 2016
  Posts:
  1
  Likes Received:
  0
  E-currency exchange website Svitokey.net is a SCAM, they steal personal identify information and money. They use to be
  on svitok.net, now they are re-opened as a svitokey.net. Stay away from this web and especially never register with your ID.
  Scammer is a Russian hacker Ryan Charles, this is one of his names..
   
 2. platini109

  platini109 ECZ Newbie

  Joined:
  Feb 3, 2017
  Posts:
  4
  Likes Received:
  0
  interesting

  i had very bad experience people should be aware
   
 3. diemphuc

  diemphuc ECZ Newbie

  Joined:
  Dec 26, 2017
  Posts:
  11
  Likes Received:
  0
  [QUOTE = "Quản lý thuế, đăng: 1695737, thành viên: 115038"] Trang web trao đổi tiền tệ điện tử Svitokey.net là một SCAM, họ đánh cắp thông tin cá nhân xác định và tiền bạc. Họ sử dụng để được
  trên svitok.net, bây giờ chúng được mở lại như một svitokey.net. Tránh xa trang web này và đặc biệt không bao giờ đăng ký với ID của bạn.
  Scammer là một hacker Nga Ryan Charles, đây là một trong những tên của ông .. [/ QUOTE]
   
 4. diemphuc

  diemphuc ECZ Newbie

  Joined:
  Dec 26, 2017
  Posts:
  11
  Likes Received:
  0
  Thanks admin!