Chữa xuất tinh sớm bằng gừng tươi

Discussion in 'Freebies' started by bachhoabang11, Aug 9, 2016.

 1. bachhoabang11

  bachhoabang11 ECZ Newbie

  Joined:
  Jul 22, 2016
  Posts:
  11
  Likes Received:
  0
  Gng c bit n l* gia v tuyt vi khi ch bin cc mn n. Tuy nhin, v gi tr dinh dng v* sc khe, gng li l* mt v thuc qu gip cha nhiu bnh t*t, c bit, n c coi l* mt v thuc qu gip cha chng xut tinh sm hiu qu.

  Trc khi ln ging hy d*p mt lt gng v* ng*m trong vng 10 pht hoc c th pha nc p gng vi m*t ong v* trng g* luc, mi th 1/2 mung c* ph ha chung li v* ung lu d*i, c th cha c chng yu sinh l, xut tinh sm rt tt.

  Ngo*i ra, gng cn rt tt trong cha tr ung th. Mt cuc nghin cu i hc Michigan (M) thc hin cho thy bt gng khng ch tiu dit t b*o ung th bung trng m* cn ngn chng thit l*p kh nng khng li vic cha tr ung th.

  Cc chuyn gia ti Vin Hormel thuc i hc Minnesota (M) chng minh 6-gingerol, th*nh phn ch*nh ca gng v* l* cht to hng v cho loi c n*y, c th gip hn ch s tng trng ca cc t b*o ung th rut kt.

  C gng v* tinh du gng cng c s* dng trong cc trng hp ri lon d d*y. y l* mt trong cc bin php khc phc tt nht cho chng kh tiu, au bng, co gi*t, tiu chy, y hi v* cc vn khc lin quan n ng rut.

  Tr* gng cng c s* dng gim bt mt s triu chng d d*y v* tng cm gic thm n.

  Dng nc gng ti thay tr* ung v* sc ming thng xuyn, khong 2-3 ln mi ng*y, hiu qu s khin bn thy bt ng, khong 60-90% vt l lot u bin mt.

  Nghin cu chng minh rng r gng v* tinh du cng c hiu qu chng bun nn, say t*u xe v* nn m*a. Trong mt s trng hp cn c th s* dng gim tnh trng nn m*a ph n mang thai.

  Tp ch* Nng nghip & Ha thc phm ca M s ra mi y ng ti nghin cu ca cc chuyn gia *i Loan cho hay gng c tc dng rt tuyt vi trong vic iu tr bnh tiu chy tr nh do khun gy ra. y l* cn bnh c mc t* vong rt cao cc nc ang pht trin.

  Chit xut gng thng c s* dng trong cc loi thuc truyn thng gim vim. Nghin cu chng minh rng cc c t*nh chng vim c c l* nh cht men zingibain c trong gng.

  Bng cch thm gng v*o ch n, bn s thy bt c vn tiu ha n*o bn ang i mt cng c gim nh.

  tng sn xut nc bt v* dch tiu ha trong c th ca bn, v th gip bn thot khi tnh trng kh tiu.

  Cc nghin cu cho thy chit xut t to*n b c gng c tc dng c ch tng trng v* hiu qu tiu dit h*ng lot t b*o ung th m* khng nh hng ti cc t b*o khe mnh quanh chng.

  Trong khi cc th* nghim vn tip tc c thc hin, gng c chng minh, khng nh nhiu loi thuc cha ung th, n khng khin khi u bin i theo kiu xut hin tr li to hn v* nguy him hn.

  Cc nghin cu mi y - cng ca cc nh* khoa hc Nh*t, cho bit: khi lng prostaglandin (PG) trong c th phn tit qu nhiu, h*m lng cht muxin (mt loi protein) trong dch m*t c th s tng ln. Cht muxin c th kt hp vi cc ion canxi v* bilirubin trong dch m*t v* to th*nh cc ht si trong m*t.

  Trong gng, cc loi tinh du thm c tc dng c ch s hp th*nh prostaglandin, do l*m gim bt h*m lng muxin trong dch m*t v* c th l*m phng nga bnh si m*t.

  v*y, gng l* th thuc tt i vi bnh si m*t v* nhng ngi c nguy c mc phi chng bnh n*y nn thng xuyn n thm gng v* mt s ch phm l*m t gng.

  Khi thi tit giao ma, ung mt cc tr* gng c tc dng rt tt cho sc khe. Nu ung u n 2 n 4 tch tr* pha gng ti s c tc dng gip xoang thng sut, long m, hn ch cht nhn gy tc nghn ng kh* th.

  Gng c tc dng khng virus v* khng khun nn c li cho ng h hp. Ngo*i ra nhng ngi lot ming nu kin tr ung tr* gng s c tc dng gim v* khi bnh.

  Ng*m 1 lt to gng ti, thnh thong nhm cho ra nc cay trong nhng ng*y lnh gi, trc khi ra ng hoc trc khi tm, khi l*m vic mi trng lnh gip bn khng b nhim lnh.

  i vi nhng ngi b cm, tr* gng c tc dng gip c th tot m hi, nh thi c cc c t.