1. [ANNOUNCEMENT] Hello Guest, Buying Target|BestBuy|Ebay|Google|GoBank|Itunes|Apple|Walmart| good rate CLICK HERE!

Sẽ có xe BMW X7 phiên bản 4 chỗ

Discussion in 'Other Website Admin Discussion' started by asimatran01, Oct 5, 2016.

 1. asimatran01

  asimatran01 ECZ Newbie

  Joined:
  Sep 6, 2016
  Posts:
  9
  Likes Received:
  0
  Ti y, BMW s ra mt mu X7 ho*n to*n mi, vi hai phin bn: 7 ch v* 4 ch, gi bn hn 100.000 USD.


  [​IMG]
  nh ho mu BMW X7 do trang theophiluschin.com v

  Gim c bn h*ng ca BMW, ng Ian Robertson cho bit, hng s ra mt mu crossover c ln X7 v* mt mu nh hn bn ti th trng M.

  X7 l* mt phn trong k hoch m rng danh mc sn phm ca BMW phn khc xe sang c ln GKL (vit tt ca Grand Klasse trong ting c); trong c c mu 7-series sedan th h mi.

  C hai phin bn ca X7 s c phong cch thit k khc X5 - hin ang l* mu crossover ln nht ca BMW. Xe X7 s c mt trn th trng v*o nm 2018, c sn xut ti nh* my ca BMW Spartanburg, S.C.

  - Gi Xe Hi Vit Info s cung cp cho bn tin tc vXe Hi Gi R v* cc Kinh Nghim Xe Hi, th* truy c*p Gia Xe Hoi Viet Info tham kho nh!

  ng Robertson khng cho bit liu dng X7 ho*n to*n mi n*y c phi l* i th cnh tranh ca Mercedes-Benz GL phin bn Maybach trong tng lai hay khng. Ngun tin ni b Mercedes-Benz cho bit y s l* mu xe th hai thuc thng hiu con Maybach ca hng, nhng cng khng tit l thm thng tin chi tit cng nh thi im ra mt.

  ng Robertson ni: "nh cao ca s xa x vn l* Rolls-Royce (thng hiu siu sang thuc BMW) - chng ti khng cn mt chic xe tng t Maybach."

  Xe BMW X7 s khng dng chung linh kin, ph tng vi mu crossover s ra mt cng v*o nm 2018 ca Rolls-Royce. Mu xe n*y (tn gi ni b tm thi l* Cullinan) s s* dng kt cu khung nhm, cn xe X7 dng c s gm b bng thp d*p lin khi.

  BMW cng s b sung thm mt s mu xe sang c ln khc, nhng ng Robertson t chi xc nh*n tin n v dng 9-series. Mt mu xe na ang c pht trin v* s ra mt trong tng lai khng xa," ng Robertson ni.

  Ngo*i ra, BMW s ra mt mt mu crossover c nh ho*n to*n mi, c th s l* X2, phin bn coupe ca X1, vi phong cch thit k tng t X4 v* X6. D kin mu xe n*y s ra mt v*o nm sau.

  T u nm n nay, crossover chim ti 40% tng doanh s ca BMW ti M, tng 30% so vi nm ngoi, v* ang trong tnh trng sn xut khng kp p ng nhu cu. Mt s hng xe sang khc th*m ch* c doanh s crossover chim 60-70% tng doanh s ti M, nn vic BMW t*p trung m rng danh mc sn phm phn khc n*y l* ho*n to*n hp l.

  ng Ludwig Willisch - CEO ca BMW Bc M cho bit, X7 s c gi bn hn 100.000 USD.